deratizace Praha
Objednejte si deratizátora 237 837 225

Dezinsekce Praha 6
Deratizace Růžička s.r.o.

Obtěžují Vás švábi, mravenci, cvrčci a další nepříjemný hmyz a sháníte ve městě Praha firmu nabízející dezinsekci? Obraťte se na firmu Deratizace Růžička s.r.o. a budete mít klid od hmyzu, který Vás obtěžuje.

Povinnost provádění preventivních deratizačních zásahů (ochranná deratizace) vyplývá z požadavku zákona 258/2000 Sb. ze dne 14. 7. 2000 „O ochraně veřejného zdraví“.

S ohledem na využívání Vašeho objektu nelze vyloučit přítomnost těchto druhů škůdců typických pro tyto provozy. K nejčastějším rodům patří:

 • švábi
 • cvrčci
 • mravenci
 • zavíječi
 • potemníkovití
 • kožojedovití
 • mouchovití
 • octomilky
  apod.

METODIKA PRACÍ (ZAVEDENÍ A PRŮBĚŽNÉ VEDENÍ DOKUMENTAČNÍHO SYSTÉMU HACCP V PROVOZU):

Práce budou prováděny na základě právních předpisů a norem v oblasti speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace dle zákonů č. 120/2002Sb., 353/1999Sb., 185/2001Sb., 477/2001Sb., 258/2000Sb., 286/2003Sb., 375/2002Sb.

Provádíme průběžné monitorování výskytu škůdců v objektu, vyhodnocujeme případný odchyt a následně provedeme včasný dezinsekční zásah. K tomu jsou používány různé typy feromonových lapačů, pastí a detektorů. Vlastní zásah (aplikace insekticidů) je prováděn již cíleně na určený druh. Používané insekticidy se musí volit dle požadavku prostředí v různých formulacích (popraš, postřik, aerosol, dým, požerové nástrahy, insekticidní laky apod.).

Preventivní ošetření některých vybraných prostor objektu je prováděno postřikem maximálně dvakrát do roka, aby nedocházelo ke zbytečné chemizaci prostředí a kontaminaci lidí a surovin.

K POTLAČENÍ VÝSKYTU HLODAVCŮ PROVÁDÍME TYTO PRÁCE:

 • průběžné monitorování výskytu a vyhodnocování odchytu
 • represivní zásahy při avizovaném výskytu návozem zamořeného zboží apod.
 • pravidelné informování o provedených pracech formou předaných certifikátů o provedení a předání prací odpovídající příslušným hygienickým předpisům a normám

Nabízíme komplexní hubení škůdců.

Deratizace Praha 6 | kontaktujte nás

Deratizace Růžička s.r.o.
Zeyerova alej 20
162 00 Praha 6–Břevnov

Tel.:237 837 225
E-mail: ddd@deratizace-ruzicka.cz
URL: www.deratizace-ruzicka.cz

IČ: 29017351