deratizace Praha
Objednejte si deratizátora 237 837 225

Deratizace Praha 6
Deratizace Růžička s.r.o.

Obtěžují Vás hlodavci a sháníte ve městě Praha deratizéra, pro kterého jsou slova jako deratizace, dezinsekce a dezinfekce denním chlebem? Obraťte se na firmu Deratizace Růžička s.r.o. a budete mít klid.

Povinnost provádění preventivních deratizačních zásahů (ochranná deratizace) vyplývá z požadavku zákona 258/2000 Sb. ze dne 14. 7. 2000 „O ochraně veřejného zdraví“.

Vzhledem k lokalizaci Vašeho objektu lze, na základě našich zkušeností, počítat s výskytem těchto dominantních druhů hlodavců:

  • myš domácí
  • potkan
  • krysa

METODIKA PRACÍ (ZAVEDENÍ A PRŮBĚŽNÉ VEDENÍ DOKUMENTAČNÍHO SYSTÉMU HACCP V PROVOZU):

Práce budou prováděny na základě právních předpisů a norem v oblasti speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace dle zákonů č. 120/2002Sb., 353/1999Sb., 185/2001Sb., 477/2001Sb., 258/2000Sb., 286/2003Sb., 375/2002Sb.

S ohledem na sezónní dynamiku a reprodukční schopnosti hlodavců je k jejich úspěšnému potlačení nutné provádět preventivní deratizační zásahy během celého roku, a to uvnitř i vně objektu. Jeden z rozhodujících faktorů ovlivňující četnost hlodavců v objektu jsou potravní možnosti. Ve vnitřních prostorách objektu je nástraha vykládána výhradně v plastových jedových staničkách na taková místa, která nám zaručují naprostou bezpečnost pro člověka, necílové živočichy a nedovolují kontaminaci potravin a skladovaných surovin. Místa s nástrahou jsou viditelně označena výstražnou vývěskou, kde je vyznačen použitý rodenticid, datum vyložení, provádějící firma a antidotum. Dále zakreslíme místa s nástrahou do situačního plánku objektu a vedeme statistiku úbytku nástrah v jednotlivých staničkách. Provádíme při každé návštěvě sběr uhynulých hlodavců a zajišťujeme jejich odbornou likvidaci. Vně objektu se nástrahy kladou přímo do nor, kolem obvodových stěn. Používají se zde plastová deratizační krmítka řádně zabezpečena a rovněž viditelně označena vývěskou.

K POTLAČENÍ VÝSKYTU HLODAVCŮ PROVÁDÍME TYTO PRÁCE:

  • průběžné monitorování výskytu, migračních vstupů a druhu hlodavců
  • vyložení deratizačních nástrah výhradně v plastových jedových staničkách
  • kontrolu, doplňování a obměnu nástrah
  • odstranění starých nástrah a uhynulých jedinců - dezinfekce
  • pravidelné předávání přehledů formou certifikátu o provedení a předání prací odpovídající příslušným hygienickým předpisům a normám (při pravidelném ošetřování Vašich objektů bude dodán dokumentační systém HACCP
  • upozorňování na technické nedostatky umožňující vstup hlodavců do objektu

Prohlédněte si stránku dezinsekce.

hubení hlodavců Praha

Deratizace Praha 6 | kontaktujte nás

Deratizace Růžička s.r.o.
Zeyerova alej 20
162 00 Praha 6–Břevnov

Tel.:237 837 225
E-mail: ddd@deratizace-ruzicka.cz
URL: www.deratizace-ruzicka.cz

IČ: 29017351